Regulamin zwrotów

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wygaśnie po 30 dniach od dnia, w którym nabywca lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez zamawiającego otrzyma fizycznie zakupiony produkt.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Kinder Hop sp. Z oo 05-510 Konstancin-Jeziorna, Pułaskiego 33, info@kinderhop.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy wyraźnym oświadczeniem (np. Pismo wysłane pocztą , faksem lub e-mailem). Można skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwrócone zostaną zostanie kwota zapłacona za produkt. Możemy odliczyć od zwrotu kosztów za utratę wartości dostarczonych towarów, jeśli strata jest wynikiem braków w produkcie jak instrukcje, opakowanie itd. Zwrotu płatności dokonamy bez zbędnej zwłoki, nie później niż -

(a) 14 dni po dniu, w którym otrzymamy od Państwa jakiekolwiek dostarczone towary lub

(b) (jeśli wcześniej) 14 dni po dostarczeniu dowodu zwrotu towarów lub

(c) jeśli nie dostarczono towaru, 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

Zwroty dokonywane są na rachunki bankowe lub za pośrednictwem PayPal.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Należy odesłać lub przekazać nam towar bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 30 dni.

Po stronie klienta są bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.